IMVU Rooms

Want to meet new people or find out what your buddies are up to? Check out the 3D chat rooms and join the conversations. The IMVU rooms are laid out so that people can meet and interact just like the real world. The 3D chat rooms are one of the hottest features of IMVU. You can create your own room with furniture, accessories, and even have your favorite music playing. Invite your friends to your room or host your own party and meet new people!

Chat Rooms that begin with '7'

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
  Page 1  Next
˚∆˚No Givin˚∆˚ ˢᵗᵃʳˡⁱᵍʰᵗ ᴀ ʜ ᴀ ꜱ ˢˢᵏ ᴀ sᴀʟᴀ ᴠᴇʀᴍᴇʟʜᴀ ᴄʜɪʟʟ ʙᴀꜱᴇᴍᴇɴᴛ ᴅᴇᴀᴅ ᴇɴᴅ -greek- ᴇᴍᴘᴛʏ ᴋᴀʙᴜʟ ᴋᴏᴋᴏsᴏᴡʏ ᴢᴀᴡʀᴏᴛ ɢʟᴏᴡʏ 35+ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜᴍᴜ ᴏ ʙ ʟ ɪ v ɪ ᴏ ɴ [rus] ᴏɴᴇ ᴩʀᴀy ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ ᴏʀᴅɪɴᴀʀʏ ᴏᴛʜᴇʀsɪᴅᴇ ᴘ ᴀ ʀ ᴀ ʙ ᴀ ᴛ ᴀ ɪ ᴘʀᴇᴄɪᴏᴜs ᴘᴀɴᴅᴀ'ꜱ ᴄʜɪʟʟ ʙᴀꜱᴇᴍᴇɴᴛ ᴘᴀʀᴛʏ ᴛɪᴍᴇ ᴘᴏᴜɴᴅᴛᴏᴡɴ ᴛʀᴀɴQᴜɪʟɪᴛʏ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴏᴍ ᴢᴏɴᴇ 21+ ᴛᴇᴍᴘᴏ ʙᴇᴀᴛꜱ ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ's ᴮ ᵉ ᵇ ᵒ ᵖ ᴮᴿᴼᴷᴱᴺ ᴴᴼᴹᴱ ᴰʳᵉᵃᵐ - ROMANIA - ᴱ ᴾ ᴵ ᶠ ᴬ ᴺ ᴵ ᴬ ᴱᵖᶦᶜ ᴴᶦᵍʰ ᴬˡᶦᵛᵉ ᵂᴬᴵᵀᴵᴺᴳ ᵍʳᶤᵈᶜᵒʳᵉ ᵍᵃᵐᵉˢ 𝚁 ᵘˢ ᶜᴴᴵᴸᴸᴼᵁᵀ & ᴴᴵᴰᴱᴼᵁᵀ ̅E̅̅X̅̅I̅̅D̅̅ ̅̅H̅̅O̅̅R̅̅I̅̅Z̅̅O̅̅N̅ 𓂀 Gechillt 𓂀 𓂀𝔹𝕖𝕫𝕡𝕚𝕖𝕔𝕫𝕟𝕒 ℙ𝕣𝕫𝕪𝕤𝕥𝕒ń𓂀 𓆩 𝕔𝕠𝕥𝕥𝕠𝕟 𝕔𝕒𝕟𝕕𝕪 🍬𓆪 𓆩𝕱𝖆𝖑𝖑 🌕 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑𓆪 𓆰 𝘌𝘺𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦𝘳 *ᴄᴏᴍᴇᴛʜʀᴜ* *ᴭ-ᶠʳᵑᵈᶼ * 707 7535 Berry Road 777 - 💕💕 777 Apartment H. 7:07🧸 7:7 | ᴘɪɴᴋ ᴄʜɪʟʟ | 𝑩𝑼𝑹𝑮𝑼𝑬𝑺𝑨𝑺 𝑺𝑬𝑻7🔥🇵🇦 💅🏼 7 Rings 💅🏼
  Page 1  Next
Don't want to see these ads? Join the VIP Program!
Don't want to see these ads? Join the VIP Program!